“อาคม” ยันเดินหน้าเก็บภาษีขายหุ้นยันต้นทุนจัดเก็บต่ำกว่าหลายประเทศ

“อาคม” ยันเดินหน้าจัดเก็บภาษีขายหุ้น ยันเป็นแนวทางจัดเก็บเดียวกับหลายประเทศ มีต้นทุนต่ำ และใกล้เคียงกัน ส่วนรายย่อยจะประท้วงด้วยการหยุดซื้อขายหุ้น เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่สภาธุรกิจตลาดทุนเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการเก็บภาษีขายหุ้นของรัฐบาลว่า ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายที่กระทรวงการคลัง ได้เสนอ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดของแนวทาง และวัตถุประสงค์การจัดเก็บทางกระทรวงการคลัง ก็ได้อธิบายไปหมดแล้ว

การเงิน เศรษฐศาสตร์

ส่วนกรณีที่นักลงทุนรายย่อยจะประท้วงต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการหยุดการซื้อขายหุ้นนั้น เขากล่าวว่า เรื่องดังกล่าว เราคงไปห้ามเขาไม่ได้ ทั้งนี้ แนวทางการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ก็เป็นในแนวทางเดียวกันกับหลายประเทศ และไม่ได้จัดเก็บในอัตราที่เกินกว่าหลายประเทศจัดเก็บ ดังนั้น กระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวต่อไป

ข่าวแนะนำ : แก้หนี้ครัวเรือนฉบับ “ธปท.” ลดหนี้เดิม